Skip to content

Kodebok-koder

Nikolai Mork requested to merge kodebok-koder into master

Dette gjøres

  • Generering av koder
  • Mating av koder til DB
  • Oppdatering/regenerering av koder i DB
  • Legge til enkeltkoder
Edited by Nikolai Mork

Merge request reports