Skip to content

#156 ryddet opp i repo før innlevering

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge siste-opprydding into master

la til kontaktinfo i readme fjernet docs mappa, aldri brukt fjernet pdf2image fra requirements.txt

Merge request reports