Skip to content

Database setup

Nikolai Mork requested to merge DatabaseSetup into master

Det vi har gjort

  • Laget testdata til database
  • Laget funknsjonalitet for å fylle database
  • Laget funksjonalitet for henting av data fra database
  • Laget tester for funksjonalitet
Edited by Nikolai Mork

Merge request reports