Commit 8f74cdcc authored by Ådne Karstad's avatar Ådne Karstad
Browse files

feat(T2M): Display all semesters on webpage

parent fef3dacf
......@@ -21,6 +21,29 @@
[for (program : Program | uni.programs)]
<option value="[program.name/]">[program.name/]</option>
[/for]
</select>
[for (program : Program | uni.programs)]
[for (semester : Semester | program.semesters)]
<h3>Semester [semester.semester/]</h3>
<table style="width=80%">
[for (course : Course | semester.selectedCourses)]
<tr>
<th>[course.code/]</th>
<th>[course.name/]</th>
<th>[course.credits/]</th>
<th>[course.level/]</th>
</tr>
[/for]
</table>
[/for]
[/for]
</body>
</html>
......
......@@ -9,18 +9,70 @@
<programs
name="Bachelor in IT">
<semesters
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.0/@courses.7"/>
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.0/@courses.12"/>
<semesters
semester="2"
season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.5"/>
<semesters
year="2"
semester="3"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.5 //@institutes.1/@courses.2"/>
<semesters
semester="4"
season="Spring"/>
<semesters
semester="5"/>
<semesters
semester="6"
season="Spring"/>
<mandatoryCourses
courses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.0/@courses.3 //@institutes.0/@courses.4 //@institutes.0/@courses.5 //@institutes.0/@courses.7"/>
courses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.0/@courses.3 //@institutes.0/@courses.4 //@institutes.0/@courses.5 //@institutes.0/@courses.12"/>
<electiveCourses
courses="//@institutes.0/@courses.1 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.6 //@institutes.1/@courses.3 //@institutes.1/@courses.4 //@institutes.1/@courses.5"/>
</programs>
<programs
name="Lektor i Realfag">
<semesters
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.1/@courses.0 //@institutes.1/@courses.3 //@institutes.1/@courses.4"/>
<semesters
semester="2"
season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.5 //@institutes.2/@courses.0 //@institutes.2/@courses.1 //@institutes.1/@courses.1"/>
<semesters
semester="3"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.5 //@institutes.2/@courses.2 //@institutes.2/@courses.3 //@institutes.0/@courses.13 //@institutes.1/@courses.6"/>
<semesters
semester="4"
season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.1/@courses.7 //@institutes.0/@courses.9 //@institutes.0/@courses.10 //@institutes.0/@courses.3"/>
<semesters
semester="5"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.11 //@institutes.2/@courses.4 //@institutes.2/@courses.5 //@institutes.2/@courses.6 //@institutes.1/@courses.8"/>
<semesters
semester="6"
season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.7 //@institutes.0/@courses.16 //@institutes.0/@courses.14 //@institutes.0/@courses.15"/>
<semesters
semester="7"
selectedCourses="//@institutes.3/@courses.0 //@institutes.0/@courses.6 //@institutes.0/@courses.12 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.19 //@institutes.0/@courses.21 //@institutes.0/@courses.23 //@institutes.0/@courses.24 //@institutes.0/@courses.20"/>
<semesters
semester="8"
season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.2/@courses.13 //@institutes.2/@courses.7 //@institutes.2/@courses.8 //@institutes.2/@courses.9 //@institutes.2/@courses.10"/>
<semesters
semester="9"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.25 //@institutes.2/@courses.11 //@institutes.2/@courses.12"/>
<semesters
semester="10"
season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.26"/>
<specialisation
name="Matematikk og Informatikk"/>
<mandatoryCourses
courses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.1/@courses.0 //@institutes.1/@courses.1 //@institutes.1/@courses.4 //@institutes.1/@courses.3 //@institutes.1/@courses.5 //@institutes.2/@courses.0 //@institutes.2/@courses.2 //@institutes.2/@courses.7 //@institutes.2/@courses.1 //@institutes.2/@courses.3 //@institutes.2/@courses.4 //@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.6 //@institutes.0/@courses.5 //@institutes.0/@courses.13 //@institutes.1/@courses.7 //@institutes.2/@courses.5 //@institutes.2/@courses.6 //@institutes.2/@courses.9 //@institutes.2/@courses.10 //@institutes.1/@courses.8 //@institutes.0/@courses.11 //@institutes.3/@courses.0 //@institutes.0/@courses.26 //@institutes.2/@courses.13"/>
<electiveCourses
courses="//@institutes.0/@courses.25 //@institutes.2/@courses.11 //@institutes.2/@courses.12 //@institutes.0/@courses.17 //@institutes.0/@courses.18 //@institutes.0/@courses.1 //@institutes.0/@courses.14 //@institutes.0/@courses.15 //@institutes.0/@courses.21 //@institutes.0/@courses.23 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.19 //@institutes.0/@courses.24 //@institutes.0/@courses.16"/>
</programs>
<institutes
name="Institutt for datateknologi og informatikk">
<courses
......@@ -58,10 +110,105 @@
name="Webutvikling"
credits="7.5"
level="IntermediateCourse"/>
<courses
code="TDT4186"
name="Operativssystemer"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4140"
name="Programvareutvikling"
credits="7.5"/>
<courses
code="TDT4145"
name="Datamodellering og databasesystemer"
credits="7.5"
level="IntermediateCourse"/>
<courses
code="TDT4180"
name="Menneskemaskin interkasjon"
credits="7.5"
level="IntermediateCourse"/>
<courses
code="IT1901"
name="Informatikk prosjektarbeid I"
credits="7.5"
level="IntermediateCourse"/>
<courses
code="IT2805"
name="Webteknologi"
credits="7.5"/>
<courses
code="TDT4160"
name="Datamaskiner og digitalteknikk"
credits="7.5"/>
<courses
code="TDT4240"
name="Programvarearkitektur"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4242"
name="Avansert programvareutvikling"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"/>
<courses
code="IT2901"
name="Informatikk prosjektarbeid II"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="IT2805"
name="Webteknologi"
credits="7.5"/>
<courses
code="IT2810"
name="Webutvikling"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4117"
name="Informasjonsgjenfinning"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4136"
name="Introduksjon til kunstig intelligens"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4165"
name="Programmeringsspråk"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4175"
name="Informasjonssystemer"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4237"
name="Programvaresikkerhet og personvern"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Both"/>
<courses
code="TDT4245"
name="Samhandlingsteknologi og sosiale medier"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"/>
<courses
code="IT3020"
name="Aktuelle emner i informatikk"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Both"/>
<courses
code="IT3950"
name="Masteroppgave i informatikk"
credits="30.0"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Both"/>
</institutes>
<institutes
name="Institutt for matematiske fag">
......@@ -92,6 +239,20 @@
name="Flerdimensjonal analyse"
credits="7.5"
season="Spring"/>
<courses
code="TMA4240"
name="Statistikk"
credits="7.5"/>
<courses
code="MA2401"
name="Geometri"
credits="7.5"
level="IntermediateCourse"/>
<courses
code="TMA4120"
name="Matematikk 4K"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
</institutes>
<institutes
name="Institutt for lærerutdanning">
......@@ -102,5 +263,73 @@
<courses
code="PPU4611"
name="Praksis 1"/>
<courses
code="PPU4612"
name="Pedagogikk 2"
credits="7.5"
level="IntermediateCourse"/>
<courses
code="PPU4602"
name="Praksis 2"
level="IntermediateCourse"/>
<courses
code="PPU4613"
name="Praksis 3"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="PPU4624"
name="Fagdidaktikk - informatikk"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="PPU4628"
name="Fagdidaktikk - matematikk"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="PPU4603"
name="Pedagogikk"
credits="15.0"
season="Spring"/>
<courses
code="PPU4614"
name="PPU4625"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Spring"/>
<courses
code="PPU4625"
name="Fagdidaktikk 2 - informatikk"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Spring"/>
<courses
code="PPU4629"
name="Fagdidaktikk 2 - matematikk"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Spring"/>
<courses
code="RFEL3093"
name="Episoder fra naturvitenskapenes historie"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"/>
<courses
code="RFEL3100 "
name="Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"/>
<courses
code="PPU4614"
name="Praksis 4"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Spring"/>
</institutes>
<institutes
name="Institutt for filosofi og religionsvitenskap">
<courses
code="EXPH0300"
name="Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi"
credits="7.5"
season="Both"/>
</institutes>
</spp:University>
......@@ -12,6 +12,403 @@
<label for="programs">Choose program:</label>
<select name="programs" id="programs">
<option value="Bachelor in IT">Bachelor in IT</option>
<option value="Lektor i Realfag">Lektor i Realfag</option>
</select>
<h3>Semester 1</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>TDT4110</th>
<th>Informasjonsteknologi, grunnkurs</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>IT2805</th>
<th>Webteknologi</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 2</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>TDT4100</th>
<th>Objektorientert programmering</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>MA1103</th>
<th>Flerdimensjonal analyse</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 3</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>TDT4120</th>
<th>Algoritmer og datastrukturer</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TMA4135</th>
<th>Matematikk 4D</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 4</h3>
<table style="width=80%">
</table>
<h3>Semester 5</h3>
<table style="width=80%">
</table>
<h3>Semester 6</h3>
<table style="width=80%">
</table>
<h3>Semester 1</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>TDT4110</th>
<th>Informasjonsteknologi, grunnkurs</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>MA1101</th>
<th>Grunnkurs i analyse I</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TMA4140</th>
<th>Diskret matematikk</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>MA1201</th>
<th>Lineær algebra og geometri</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 2</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>TDT4100</th>
<th>Objektorientert programmering</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>MA1103</th>
<th>Flerdimensjonal analyse</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>PPU4601 </th>
<th>Pedagogikk 1</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>PPU4611</th>
<th>Praksis 1</th>
<th>0.0</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>MA1102</th>
<th>Grunnkurs i analyse II</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 3</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>TDT4120</th>
<th>Algoritmer og datastrukturer</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>PPU4612</th>
<th>Pedagogikk 2</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>PPU4602</th>
<th>Praksis 2</th>
<th>0.0</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4160</th>
<th>Datamaskiner og digitalteknikk</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TMA4240</th>
<th>Statistikk</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 4</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>MA2401</th>
<th>Geometri</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4145</th>
<th>Datamodellering og databasesystemer</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4180</th>
<th>Menneskemaskin interkasjon</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4140</th>
<th>Programvareutvikling</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 5</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>IT1901</th>
<th>Informatikk prosjektarbeid I</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>PPU4613</th>
<th>Praksis 3</th>
<th>0.0</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>PPU4624</th>
<th>Fagdidaktikk - informatikk</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>PPU4628</th>
<th>Fagdidaktikk - matematikk</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TMA4120</th>
<th>Matematikk 4K</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 6</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>TDT4186</th>
<th>Operativssystemer</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>IT2901</th>
<th>Informatikk prosjektarbeid II</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4240</th>
<th>Programvarearkitektur</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4242</th>
<th>Avansert programvareutvikling</th>
<th>7.5</th>
<th>SecoundDegreeCourse</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 7</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>EXPH0300</th>
<th>Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>IT2810</th>
<th>Webutvikling</th>
<th>7.5</th>
<th>IntermediateCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>IT2805</th>
<th>Webteknologi</th>
<th>7.5</th>
<th>FoundationCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4175</th>
<th>Informasjonssystemer</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4117</th>
<th>Informasjonsgjenfinning</th>
<th>7.5</th>
<th>ThirdYearCourse</th>
</tr>
<tr>
<th>TDT4165</th>
<th>Programmeringsspråk</th>