A

Automatisering av konfigurasjon og testoppsett i nettverkslaboratoriet ved NTNU i Gjøvik