.gitlab-ci.yml 2.51 KB
Newer Older
1
2
3
generatepdf:
 image: ubuntu:20.04 # vi kjører dette i en docker container, som kjører Ubuntu Linux
 stage: deploy # vi kjører den parallelt med å publisere javadoc til Pages
Janita Lillevik Røyseth's avatar
Janita Lillevik Røyseth committed
4
 script:
5
6
7
8
9
10
11
  - apt-get update # apt-get er en pakkehåndterer som kan laste ned og installere pakker på linux-system
  - apt-get install -y wget # installerer et tool som heter "wget", som kan fyre av HTML-requester på kommandolinja
  - apt-get install -y fontconfig libfreetype6 libjpeg-turbo8 libpng16-16 libx11-6 libxcb1 libxext6 libxrender1 xfonts-75dpi xfonts-base # installerer en bunsj med libs vi trenger for konverteringen til PDF
  - wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.focal_amd64.deb # Henter HTML-til-PDF-konverterer fra git. Vi bruker denne spesifikke pakken fordi vi vet at den fungerer i miljøet vi kjører i
  - dpkg -i wkhtmltox_0.12.6-1.focal_amd64.deb # Installerer pakken vi lastet ned i forrige steg
  - apt-get -y install nodejs # installerer nodejs
  - apt-get -y install npm # installerer npm, som er en pakkehåndterer (litt likt apt-get) for (hovedsaklig) javascript-biblioteker
12
  - npm install -g github-wikito-converter # installerer wiki-til-html-konverterer via npm 
13
14
15
16
  - apt-get -y install git # installerer git
  - export my_url="${CI_PROJECT_URL:8}" # Fjerner https:// fra URLen
  - export final_url="https://gitlab-ci-token:$CI_JOB_TOKEN@$my_url" # Bruker CI-token for å omgå krav til brukernavn/passord
  - git clone "$final_url.wiki.git" # hver eneste gitlab-wiki ligger i et eget repo, og kan klones med git som man kloner andre prosjekter
17
  - gwtc TODO-List-application.wiki # NB! DERSOM DENNE FEILER, ERSTATT MED NAVNET PÅ REPOET (enkelte gitlab-instanser ser ut til å gi denne feil verdi for gruppeprosjekter)
18
  - wkhtmltopdf documentation.html wiki.pdf # Dette konverterer fra HTML til PDF
19
20
 artifacts:
  paths:
21
22
   - wiki.pdf # Vi gjør fila tilgjengelig som en nedlastbar artefakt (CI/CD -> Pipelines, deretter ikon helt til høyre for bygget). Fila kalles wiki.pdf.
 only: 
23
24
  - web # Only web gjør at vi kun kjører denne delen av pipeline når en trykker på knappen "Run pipeline"

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

# NB! Javadoc genereres IKKE under bygging av prosjektet. Man må kjøre javadoc lokalt og legge til katalogen (med navnet "javadoc")
# til roten av prosjektet. Ellers vil denne delen feile.
pages:
 stage: deploy
 script:
 - mkdir .public
 - cp -r javadoc/* .public
 - mv .public public
 artifacts:
  paths:
  - public
 only:
 - master