6 - casting.py 328 Bytes
Newer Older
Magnus Tvilde's avatar
Magnus Tvilde committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'''Casting'''

# Hent inn tre tall fra bruker. Gjør om de to første til flyttall, og legg de sammen.
# Legg så sammen det siste tallet foran resultatet av de to tallene, slik at tallet blir mye# still et ja/Nei spørsmål til bruker der bruker skal skrive 'True' eller 'False', og
# gjør resultatet om til en boolean