Skip to content

Fiks feil output i eksempelkjøring av oppgave

Oppdaget mens jeg gikk gjennom med student på sal i dag. Måned 10 er oktober, ikke september. 121057 -> 12. Oktober 1957.

Merge request reports