Commit 9cb32003 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

fær forelesning

parent 29ee9fc2
Hei, Hå
Hei, Hå
NÅ ER DET JUL IGJEN!
Hei, Hå
Hei, Hå
Hei, Hå, Nå er det jul igjen
Vi lager julegøy og går på ball igjen
Hei, Hå, Vær med å syng min venn
For her er Per og Pål og julemenn
Og nissetroll og spillemenn
Så hei, tomtegubbe ta i ring
Vi koker julegrøt og danser rundt i ring
Hei, Hå, det er vel ingenting som kan
La vær å være glad når det er jul
Bjelleklang, Bjelleklang
Over skog og hei
Hør på bjellens muntre klang
Når Blakken drar i vei
Følg oss ut, følg oss ut
Over mo og myr
Der hvor veien svinger seg i skogens eventyr
Det klinger over heien, en munter melodi
Som fulgene i heien, så lystig stemmer i
Bjelleklang, Bjelleklang
Over skog og hei
Hør på bjellens muntre klang
Når Blakken drar i vei
Jeg så mamma kysse nissen jeg!
Tenk om pappa hadde kommet inn
Jeg skulle jukse litt
Hadde tenkt å ta en titt
På pakkene i skapet
Da jeg plutselig hørte skritt
Å der sto han å kysset mamman min!
Etter på sa hun "Du er fin!"
Og ingen ser at det er deg
Men de lurte ikke meg
Jeg så mamma kysse nissen jeg!
Snømannen Kalle var så grei og god som gull
Tenk at nesen hans var en gulrot
Begge øynene av kull
Snømannen Kalle var av is og snø og vann
Men det sies at i en
Vinternatt ble det liv i Kallemann
Det må ha vært litt trolldom
I den flosshatten han fikk
For tidlig neste morgen så var Kalle ut og gikk
Snømannen Kalle var det liv i kan du tro
Alle barna så at han kunne gå
Og han vinket blidt og lo
Å hompeti domp, domp
Å hompeti domp, domp
Kalle går og går
Å hompeti domp, domp
Å hompeti domp, domp
Velkommen neste år!
Nå er det jul ... IGJEN!
\ No newline at end of file
'''
I dag: oppsummere de viktigste tingene, se om vi rekker å komme inn på mer.
Men det fokus på å forklare hovedtrekk, og så se om det er noe vi kan hente
inn fra chat.
Tema:
'''
# Funksjoner: La oss gjøre alt gjennom funksjoner
# husk på noe mer returverdi og ikke.
# skal jeg vise dem at når en sender inn en liste til en funksjon,
# og så endrer den inni funksjonen, så endres den selv om en ikke
# returnerer den? Du vet, det om muterbarhet?
# Lister
for ord in ('Rabarbra er egentlig ganskt godt, men det er litt spesi også.'.split()):
print(ord)
# vise litt splicing
# Filer: ode.txt
# hvor mange ord er det per linje?
# kan vi lage en todimensjonal liste som viser linje og antall ord?
with open('ode.txt','r', encoding='utf-8') as f:
all = f.readlines()
l = []
for i in range(len(all)):
# print(i,all[i].strip()) # linjenr, tekst
print(i,len(all[i].strip().split()))
l.append([i, len(all[i].strip().split())])
print(l)
# 2d-lister
# Nøstede løkker
# dictionary
# tupler (åfferea? De er den kijpe lillebroren til lister, den som ikke får lov til noe.)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment