liste-eksempler.py 210 Bytes
Newer Older
Børge Haugset's avatar
Børge Haugset committed
1
2
3
4
5
6
7
8
# Oppgave slide 23
liste = [1,2,3,4,6,8,9,123,43,54,34,65,76,23,54]
svar=int(input("Gjett på et tall i lista: "))
if svar in liste:
     print(svar,"er i lista")
else:
     print(svar,"er ikke i lista")