foppal.py 3.51 KB
Newer Older
Børge Haugset's avatar
Børge Haugset committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

''' Eksempel på kjøring:
>>> results = importResults(’Matches.txt’)
>>> print(results)
['Steinkjer,Byåsen,3-5', 'Byåsen,Steinkjer,2-1', 'Byåsen,Kvik Halden,2-10', 'Byåsen,Borg,0-0', 'Borg,Lade,3-2', 'Byåsen,Borg,0-0', 'Lade,Steinkjer,5-1', 'Nardo,Borg,3-3', 'Borg,Nardo,11-3', 'Steinkjer,Borg,2-2']
>>> 
'''
def importResults(filnavn): # Oppgave a)
  '''
  # - forsøke å hente inn fil
  # - hvis finnes, les, manipuler, returner
  - hvis ikke finnes, be brukeren om å skrive inn filnavn/q
  - håndtere unntak
  '''
  try:
    with open(filnavn, 'r', encoding='utf8') as f:
      alt = f.readlines()
      for i in range(len(alt)):
        alt[i] = alt[i].strip()
      return alt
    
  except:
    filnavn = input('Filnavn (q avslutter):')
    if filnavn == 'q':
      return None
    return importResults(filnavn)

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# print(f"Denne skal returnere liste slik oppgaven definerer: {importResults('Matches.txt')}.")
# print(f"Denne skal utløse at man spør om nytt filnavn osv: {importResults('Matches.txt')}.")

# Import som vil måtte kjøres for at neste funksjon skal virke
# results = importResults('Matches.txt')
  
  
''' Eksempel på kjøring:
>>> results = importResults('Matches.txt')
>>> analyzed = analyzeResults(results)

>>> print(analyzed)
[['Steinkjer', 'Byåsen', 3, 5], ['Byåsen', 'Steinkjer', 2, 1], ...]
'''

def analyseResults(results): # Oppgave b)
  return None # Dummy returverdi

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din (og brukes videre):
# analyzed = analyseResults(results)
# print(f"analyzed: {analyzed}.")


# analyzed = analyseResults(results)
# print(f"analyzed: {analyzed}.")


''' Eksempel på kjøring:
>>> match_result = calculateScores(3, 5)
>>> print(match_result)
(0, 3)
'''
def calculateScores(h, b): # Oppgave c)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# print(f"hjemmeseier: {calculateScores(3, 1)}.")
# print(f"borteseier: {calculateScores(3, 5)}.")
# print(f"uavgjort: {calculateScores(1, 1)}.")


''' Eksempel på bruk:
>>> analyzed = analyzeResults(results)
>>> team_data = sumTeamValues(analyzed)
>>> print(team_data)
{'Steinkjer': [1, 4], 'Byåsen': [8, 5], 'Kvik Halden': [3, 1], 'Borg': [10, 6], 'Lade': [3, 2], 'Nardo': [1, 2]}
'''
def sumTeamValues(analyzed): # Oppgave d)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# team_data = sumTeamValues(analyzed)
# print(f"team_data: {team_data}.")

        
        
# Merk her: Den skal skrive ut resultatene fra oppgave b)
''' Eksempel på kjøring:
>>> showResults(analyzed)
#############################################
# Steinkjer   Byåsen     3 - 5 (B) #
# Byåsen     Steinkjer    2 - 1 (H) #
(og så videre)
'''
def showResults(analyzed): # Oppgave e)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  
  
# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# showResults(analyseResults(results))   
    
''' Eksempel på kjøring:
>>> savePoints(team_data)
Team information saved to Points.txt.
'''   
def savePoints(team_data): # Oppgave f)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# savePoints(team_data)