foppal.py 3.51 KB
Newer Older
Børge Haugset's avatar
uke47  
Børge Haugset committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

''' Eksempel på kjøring:
>>> results = importResults(’Matches.txt’)
>>> print(results)
['Steinkjer,Byåsen,3-5', 'Byåsen,Steinkjer,2-1', 'Byåsen,Kvik Halden,2-10', 'Byåsen,Borg,0-0', 'Borg,Lade,3-2', 'Byåsen,Borg,0-0', 'Lade,Steinkjer,5-1', 'Nardo,Borg,3-3', 'Borg,Nardo,11-3', 'Steinkjer,Borg,2-2']
>>> 
'''
def importResults(filnavn): # Oppgave a)
  '''
  # - forsøke å hente inn fil
  # - hvis finnes, les, manipuler, returner
  - hvis ikke finnes, be brukeren om å skrive inn filnavn/q
  - håndtere unntak
  '''
  try:
Børge Haugset's avatar
Børge Haugset committed
16
    with open(filnavn, 'r', encoding='utf8') as f:
Børge Haugset's avatar
uke47  
Børge Haugset committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
      alt = f.readlines()
      for i in range(len(alt)):
        alt[i] = alt[i].strip()
      return alt
    
  except:
    filnavn = input('Filnavn (q avslutter):')
    if filnavn == 'q':
      return None
    return importResults(filnavn)

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# print(f"Denne skal returnere liste slik oppgaven definerer: {importResults('Matches.txt')}.")
# print(f"Denne skal utløse at man spør om nytt filnavn osv: {importResults('Matches.txt')}.")

# Import som vil måtte kjøres for at neste funksjon skal virke
# results = importResults('Matches.txt')
  
  
''' Eksempel på kjøring:
>>> results = importResults('Matches.txt')
>>> analyzed = analyzeResults(results)

>>> print(analyzed)
[['Steinkjer', 'Byåsen', 3, 5], ['Byåsen', 'Steinkjer', 2, 1], ...]
'''

def analyseResults(results): # Oppgave b)
  return None # Dummy returverdi

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din (og brukes videre):
# analyzed = analyseResults(results)
# print(f"analyzed: {analyzed}.")


# analyzed = analyseResults(results)
# print(f"analyzed: {analyzed}.")


''' Eksempel på kjøring:
>>> match_result = calculateScores(3, 5)
>>> print(match_result)
(0, 3)
'''
def calculateScores(h, b): # Oppgave c)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# print(f"hjemmeseier: {calculateScores(3, 1)}.")
# print(f"borteseier: {calculateScores(3, 5)}.")
# print(f"uavgjort: {calculateScores(1, 1)}.")


''' Eksempel på bruk:
>>> analyzed = analyzeResults(results)
>>> team_data = sumTeamValues(analyzed)
>>> print(team_data)
{'Steinkjer': [1, 4], 'Byåsen': [8, 5], 'Kvik Halden': [3, 1], 'Borg': [10, 6], 'Lade': [3, 2], 'Nardo': [1, 2]}
'''
def sumTeamValues(analyzed): # Oppgave d)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# team_data = sumTeamValues(analyzed)
# print(f"team_data: {team_data}.")

        
        
# Merk her: Den skal skrive ut resultatene fra oppgave b)
''' Eksempel på kjøring:
>>> showResults(analyzed)
#############################################
# Steinkjer   Byåsen     3 - 5 (B) #
# Byåsen     Steinkjer    2 - 1 (H) #
(og så videre)
'''
def showResults(analyzed): # Oppgave e)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  
  
# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
Børge Haugset's avatar
Børge Haugset committed
97
# showResults(analyseResults(results))   
Børge Haugset's avatar
uke47  
Børge Haugset committed
98
    
Børge Haugset's avatar
Børge Haugset committed
99
''' Eksempel på kjøring:
Børge Haugset's avatar
uke47  
Børge Haugset committed
100
101
102
103
104
105
106
107
>>> savePoints(team_data)
Team information saved to Points.txt.
'''   
def savePoints(team_data): # Oppgave f)
  print('Her skal jeg gjøre noe helt annet enn jeg gjør nå!')  

# Linjene under kan du kjøre for å sjekke koden din:
# savePoints(team_data)