snitt_lf.py 1.25 KB
Newer Older
Børge Haugset's avatar
Børge Haugset committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
# Oppgave 1:
# Skriv funksjonen lag_tall_liste()
# Inneholder en løkke der brukeren blir bedt om å skrive inn heltall.
# Hvert tall skal legges til i en liste. Når brukeren taster inn 0 skal
# listen med alle tallene som er lagt inn til nå returneres. Se eksempel

# Eks:
# print(lag_tall_liste())
# [2, 3, 11, -1, 122]

def lag_tall_liste():
  liste = []
  tall = int(input("Tall (0 avslutter): "))
  while tall != 0:
    liste.append(tall)
    tall = int(input("Tall (0 avslutter): "))
  return liste

print(lag_tall_liste())

# Oppgave 2
# Skriv funksjonen beregn_snitt():
# Denne funksjonen skal ta inn en liste som parameter,
# beregne gjennomsnittet av alle tall i listen, og returnere
# dette snittet. Se eksempel

# print(gjennomsnitt([2, 3, 11, -1, 122]))
# 27.4

def gjennomsnitt(liste):
  return sum(liste)/len(liste)

print(gjennomsnitt([2, 3, 11, -1, 122]))

# Oppgave 3
# Skriv funksjonen topp_og_bunn().
# Funksjonen tar inn en liste, og returnerer TO ting:
# Laveste og høyeste verdi i listen. Se eksempel

# print(topp_og_bunn([2, 3, 11, -1, 122]))
# (-1, 122)

def topp_og_bunn(liste):
  return min(liste),max(liste)

svar = topp_og_bunn([2, 3, 11, -1, 122])
print(svar)
svar[0] = 12