T

Team Ad Hoc

Gruppe hvor dere kan opprette repoer med ad hoc gruppesammensetning i prosjekt 4. Fagstaben må legge til medlemmer.