Og kjøre maven også ved vanlig bygging

2 jobs for maven-setup in 1 minute and 51 seconds