Endret plassering av bilde

3 jobs for master in 2 minutes and 12 seconds