Commit 12abace7 authored by mirree's avatar mirree
Browse files

Edited json-files

parent 54c13189
[ [
{"id":1, {"id":1,
"text":"En mørbanket man ifra Voss \n Var stor i kjeften og begynte å sloss \n Han slo ut en tann \n Kun brød og vann \n Hans siste dag ble på Hønefoss", "text":"En mørbanket man ifra Voss. Var stor i kjeften og begynte å sloss. Han slo ut en tann. Kun brød og vann. Hans siste dag ble på Hønefoss",
"author":"HG" "author":"HG"
}, },
{"id":2, {"id":2,
"text":"Vi er alle røren i verdens vaffeljern \n Sakte druknende i samfunnets tjern \n Livet er dritt \n Lyden av kritt \n Frihet er kun en annen form for jern", "text":"Vi er alle røren i verdens vaffeljern. Sakte druknende i samfunnets tjern. Livet er dritt. Lyden av kritt. Frihet er kun en annen form for jern",
"author":"HG" "author":"HG"
}, },
{"id":3, {"id":3,
"text":"Tro, håp og bittelitt kjærlighet \n Er symboler på vår herres herlighet \n Gud er kun god \n Født i en bod \n Men er det egentlig noe vi vet?", "text":"Tro, håp og bittelitt kjærlighet. Er symboler på vår herres herlighet. Gud er kun god. Født i en bod. Men er det egentlig noe vi vet?",
"author":"HG" "author":"HG"
}, },
{"id":4, {"id":4,
"text":"En ung kvinne på nesten tretti \n Feiret sitt bryllup med konfetti \n Men ingen kom \n Kun lille Tom \n Til slutt ble det kun spaghetti", "text":"En ung kvinne på nesten tretti. Feiret sitt bryllup med konfetti. Men ingen kom. Kun lille Tom. Til slutt ble det kun spaghetti",
"author":"HG" "author":"HG"
} }
] ]
[ [
{"id":1, {"id":1,
"text":"En mørbanket man ifra Voss \n Var stor i kjeften og begynte å sloss \n Han slo ut en tann \n Kun brød og vann \n Hans siste dag ble på Hønefoss", "text":"En mørbanket man ifra Voss. Var stor i kjeften og begynte å sloss. Han slo ut en tann. Kun brød og vann. Hans siste dag ble på Hønefoss",
"author":"HG" "author":"HG"
}, },
{"id":2, {"id":2,
"text":"Vi er alle røren i verdens vaffeljern \n Sakte druknende i samfunnets tjern \n Livet er dritt \n Lyden av kritt \n Frihet er kun en annen form for jern", "text":"Vi er alle røren i verdens vaffeljern. Sakte druknende i samfunnets tjern. Livet er dritt. Lyden av kritt. Frihet er kun en annen form for jern",
"author":"HG" "author":"HG"
}, },
{"id":3, {"id":3,
"text":"Tro, håp og bittelitt kjærlighet \n Er symboler på vår herres herlighet \n Gud er kun god \n Født i en bod \n Men er det egentlig noe vi vet?", "text":"Tro, håp og bittelitt kjærlighet. Er symboler på vår herres herlighet. Gud er kun god. Født i en bod. Men er det egentlig noe vi vet?",
"author":"HG" "author":"HG"
}, },
{"id":4, {"id":4,
"text":"En ung kvinne på nesten tretti \n Feiret sitt bryllup med konfetti \n Men ingen kom \n Kun lille Tom \n Til slutt ble det kun spaghetti", "text":"En ung kvinne på nesten tretti. Feiret sitt bryllup med konfetti. Men ingen kom. Kun lille Tom. Til slutt ble det kun spaghetti",
"author":"HG" "author":"HG"
} }
] ]
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment