4 - mer om variabler.py 425 Bytes
Newer Older
Magnus Tvilde's avatar
Magnus Tvilde committed
1
2
3
'''Mer om variabler'''

# lag tre forskjellige variabler, x, y og z, på en linje - sett de til tallverdier
4
x, y, z = 5, 6, 23
Magnus Tvilde's avatar
Magnus Tvilde committed
5
6
7


# legg til verdien til z i x
8
x += z
Magnus Tvilde's avatar
Magnus Tvilde committed
9
10
11
12# bytt innholdet til x og y
13
14
15
16
17
18
19
'''
print(f'Første gang:\nx: {x}\ny: {y}')
temp = x
x = y
y = temp
print(f'Andre gang:\nx: {x}\ny: {y}')
'''
Magnus Tvilde's avatar
Magnus Tvilde committed
20
21
22


# lag tre variabler, a, b og c, som skal ha samme verdi
23
24
25
26
a = b = c = 4
a += 2
b-=3
print(f'a: {a}, b: {b}, c: {c}')
Magnus Tvilde's avatar
Magnus Tvilde committed
27
28