Commit d94f6fac authored by Ådne Karstad's avatar Ådne Karstad

refactor(sample.xmi): change sample to newer examples

parent c1ec6c03
...@@ -6,30 +6,6 @@ ...@@ -6,30 +6,6 @@
xmlns:spp="platform:/plugin/tdt4250.spp.model/model/spp.ecore" xmlns:spp="platform:/plugin/tdt4250.spp.model/model/spp.ecore"
xsi:schemaLocation="platform:/plugin/tdt4250.spp.model/model/spp.ecore spp.ecore" xsi:schemaLocation="platform:/plugin/tdt4250.spp.model/model/spp.ecore spp.ecore"
name="NTNU"> name="NTNU">
<programs
name="Bachelor in IT">
<semesters
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.0/@courses.12"/>
<semesters
semester="2"
season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.5"/>
<semesters
semester="3"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.5 //@institutes.1/@courses.2"/>
<semesters
semester="4"
season="Spring"/>
<semesters
semester="5"/>
<semesters
semester="6"
season="Spring"/>
<mandatoryCourses
courses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.0/@courses.3 //@institutes.0/@courses.4 //@institutes.0/@courses.5 //@institutes.0/@courses.12"/>
<electiveCourses
courses="//@institutes.0/@courses.1 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.6 //@institutes.1/@courses.3 //@institutes.1/@courses.4 //@institutes.1/@courses.5"/>
</programs>
<programs <programs
name="Lektor i Realfag" name="Lektor i Realfag"
duration="IntegratedMasters"> duration="IntegratedMasters">
...@@ -41,38 +17,59 @@ ...@@ -41,38 +17,59 @@
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.5 //@institutes.2/@courses.0 //@institutes.2/@courses.1 //@institutes.1/@courses.1"/> selectedCourses="//@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.5 //@institutes.2/@courses.0 //@institutes.2/@courses.1 //@institutes.1/@courses.1"/>
<semesters <semesters
semester="3" semester="3"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.5 //@institutes.2/@courses.2 //@institutes.2/@courses.3 //@institutes.0/@courses.13 //@institutes.1/@courses.6"/> selectedCourses="//@institutes.0/@courses.5 //@institutes.2/@courses.2 //@institutes.2/@courses.3 //@institutes.0/@courses.12 //@institutes.1/@courses.6"/>
<semesters <semesters
semester="4" semester="4"
season="Spring" season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.1/@courses.7 //@institutes.0/@courses.9 //@institutes.0/@courses.10 //@institutes.0/@courses.3"/> selectedCourses="//@institutes.1/@courses.7 //@institutes.0/@courses.8 //@institutes.0/@courses.9 //@institutes.0/@courses.3"/>
<semesters <semesters
semester="5" semester="5"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.11 //@institutes.2/@courses.4 //@institutes.2/@courses.5 //@institutes.2/@courses.6 //@institutes.1/@courses.8"/> selectedCourses="//@institutes.0/@courses.10 //@institutes.2/@courses.4 //@institutes.2/@courses.5 //@institutes.2/@courses.6 //@institutes.1/@courses.8"/>
<semesters <semesters
semester="6" semester="6"
season="Spring" season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.7 //@institutes.0/@courses.16 //@institutes.0/@courses.14 //@institutes.0/@courses.15"/> selectedCourses="//@institutes.0/@courses.7 //@institutes.0/@courses.15 //@institutes.0/@courses.13 //@institutes.0/@courses.14"/>
<semesters <semesters
semester="7" semester="7"
selectedCourses="//@institutes.3/@courses.0 //@institutes.0/@courses.6 //@institutes.0/@courses.12 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.19 //@institutes.0/@courses.21 //@institutes.0/@courses.23 //@institutes.0/@courses.24 //@institutes.0/@courses.20"/> selectedCourses="//@institutes.3/@courses.0 //@institutes.0/@courses.6 //@institutes.0/@courses.11 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.16 //@institutes.0/@courses.18 //@institutes.0/@courses.19 //@institutes.0/@courses.20 //@institutes.0/@courses.17"/>
<semesters <semesters
semester="8" semester="8"
season="Spring" season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.2/@courses.13 //@institutes.2/@courses.7 //@institutes.2/@courses.8 //@institutes.2/@courses.9 //@institutes.2/@courses.10"/> selectedCourses="//@institutes.2/@courses.12 //@institutes.2/@courses.7 //@institutes.2/@courses.8 //@institutes.2/@courses.9"/>
<semesters <semesters
semester="9" semester="9"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.25 //@institutes.2/@courses.11 //@institutes.2/@courses.12"/> selectedCourses="//@institutes.0/@courses.21 //@institutes.2/@courses.10 //@institutes.2/@courses.11"/>
<semesters <semesters
semester="10" semester="10"
season="Spring" season="Spring"
selectedCourses="//@institutes.0/@courses.26"/> selectedCourses="//@institutes.0/@courses.22"/>
<specialisation
name="Matematikk og Informatikk"/>
<mandatoryCourses <mandatoryCourses
courses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.1/@courses.0 //@institutes.1/@courses.1 //@institutes.1/@courses.4 //@institutes.1/@courses.3 //@institutes.1/@courses.5 //@institutes.2/@courses.0 //@institutes.2/@courses.2 //@institutes.2/@courses.7 //@institutes.2/@courses.1 //@institutes.2/@courses.3 //@institutes.2/@courses.4 //@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.6 //@institutes.0/@courses.5 //@institutes.0/@courses.13 //@institutes.1/@courses.7 //@institutes.2/@courses.5 //@institutes.2/@courses.6 //@institutes.2/@courses.9 //@institutes.2/@courses.10 //@institutes.1/@courses.8 //@institutes.0/@courses.11 //@institutes.3/@courses.0 //@institutes.0/@courses.26 //@institutes.2/@courses.13"/> courses="//@institutes.0/@courses.0 //@institutes.1/@courses.0 //@institutes.1/@courses.1 //@institutes.1/@courses.4 //@institutes.1/@courses.3 //@institutes.1/@courses.5 //@institutes.2/@courses.0 //@institutes.2/@courses.2 //@institutes.2/@courses.7 //@institutes.2/@courses.1 //@institutes.2/@courses.3 //@institutes.2/@courses.4 //@institutes.0/@courses.4 //@institutes.1/@courses.6 //@institutes.0/@courses.5 //@institutes.0/@courses.12 //@institutes.1/@courses.7 //@institutes.2/@courses.5 //@institutes.2/@courses.6 //@institutes.2/@courses.8 //@institutes.2/@courses.9 //@institutes.1/@courses.8 //@institutes.0/@courses.10 //@institutes.3/@courses.0 //@institutes.0/@courses.22 //@institutes.2/@courses.12"/>
<electiveCourses <electiveCourses
courses="//@institutes.0/@courses.25 //@institutes.2/@courses.11 //@institutes.2/@courses.12 //@institutes.0/@courses.17 //@institutes.0/@courses.18 //@institutes.0/@courses.1 //@institutes.0/@courses.14 //@institutes.0/@courses.15 //@institutes.0/@courses.21 //@institutes.0/@courses.23 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.19 //@institutes.0/@courses.24 //@institutes.0/@courses.16"/> courses="//@institutes.0/@courses.21 //@institutes.2/@courses.10 //@institutes.2/@courses.11 //@institutes.0/@courses.1 //@institutes.0/@courses.13 //@institutes.0/@courses.14 //@institutes.0/@courses.18 //@institutes.0/@courses.19 //@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.16 //@institutes.0/@courses.20 //@institutes.0/@courses.15"/>
</programs>
<programs
name="Master i informatikk"
duration="Master">
<semesters/>
<semesters
semester="2"
season="Spring"/>
<semesters
semester="3"/>
<semesters
semester="4"
season="Spring"/>
<specialisation
name="Software"
mandatoryCourses="//@institutes.0/@courses.2 //@institutes.0/@courses.23 //@institutes.0/@courses.13 //@institutes.0/@courses.24"/>
<specialisation
name="Interaction Design, Game and Learning Technology"
mandatoryCourses="//@institutes.0/@courses.27 //@institutes.0/@courses.23 //@institutes.0/@courses.20 //@institutes.0/@courses.25"/>
<specialisation
name="Databases and Search"/>
<specialisation
name="Artificial Intelligence"/>
</programs> </programs>
<institutes <institutes
name="Institutt for datateknologi og informatikk"> name="Institutt for datateknologi og informatikk">
...@@ -116,10 +113,6 @@ ...@@ -116,10 +113,6 @@
name="Operativssystemer" name="Operativssystemer"
credits="7.5" credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/> level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4140"
name="Programvareutvikling"
credits="7.5"/>
<courses <courses
code="TDT4145" code="TDT4145"
name="Datamodellering og databasesystemer" name="Datamodellering og databasesystemer"
...@@ -158,15 +151,6 @@ ...@@ -158,15 +151,6 @@
name="Informatikk prosjektarbeid II" name="Informatikk prosjektarbeid II"
credits="7.5" credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/> level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="IT2805"
name="Webteknologi"
credits="7.5"/>
<courses
code="IT2810"
name="Webutvikling"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses <courses
code="TDT4117" code="TDT4117"
name="Informasjonsgjenfinning" name="Informasjonsgjenfinning"
...@@ -182,11 +166,6 @@ ...@@ -182,11 +166,6 @@
name="Programmeringsspråk" name="Programmeringsspråk"
credits="7.5" credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/> level="ThirdYearCourse"/>
<courses
code="TDT4175"
name="Informasjonssystemer"
credits="7.5"
level="ThirdYearCourse"/>
<courses <courses
code="TDT4237" code="TDT4237"
name="Programvaresikkerhet og personvern" name="Programvaresikkerhet og personvern"
...@@ -210,6 +189,35 @@ ...@@ -210,6 +189,35 @@
credits="30.0" credits="30.0"
level="SecoundDegreeCourse" level="SecoundDegreeCourse"
season="Both"/> season="Both"/>
<courses
code="IT3010"
name="Metoder for forskningsbasert innovasjon i IT"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Spring"/>
<courses
code="IT3901"
name="Masteroppgave i informatikk: Programvaresystemer"
credits="60.0"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Both"/>
<courses
code="IT3402 "
name="Design av grafiske brukergrensesnitt"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"/>
<courses
code="TDT4245 "
name="Samhandlingsteknologi og sosiale medier"
credits="7.5"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Spring"/>
<courses
code="IT3906 "
name="Masteroppgave i informatikk: Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi"
credits="60.0"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Both"/>
</institutes> </institutes>
<institutes <institutes
name="Institutt for matematiske fag"> name="Institutt for matematiske fag">
...@@ -292,11 +300,6 @@ ...@@ -292,11 +300,6 @@
name="Pedagogikk" name="Pedagogikk"
credits="15.0" credits="15.0"
season="Spring"/> season="Spring"/>
<courses
code="PPU4614"
name="PPU4625"
level="SecoundDegreeCourse"
season="Spring"/>
<courses <courses
code="PPU4625" code="PPU4625"
name="Fagdidaktikk 2 - informatikk" name="Fagdidaktikk 2 - informatikk"
......
...@@ -11,118 +11,11 @@ ...@@ -11,118 +11,11 @@
<label for="programs">Choose program:</label> <label for="programs">Choose program:</label>
<select name="programs" id="programs"> <select name="programs" id="programs">
<option value="bachelor-in-it">Bachelor in IT</option>
<option value="lektor-i-realfag">Lektor i Realfag</option> <option value="lektor-i-realfag">Lektor i Realfag</option>
<option value="master-i-informatikk">Master i informatikk</option>
</select> </select>
<div id="bachelor-in-it" class="spp-table">
<h2>Bachelor in IT</h2
<p>Bachelor in IT is taken over 6 semesters.</p>
<h3>Semester 1</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
<tr>
<td>TDT4110</td>
<td>Informasjonsteknologi, grunnkurs</td>
<td>7.5</td>
<td>FoundationCourse</td>
</tr>
<tr>
<td>IT2805</td>
<td>Webteknologi</td>
<td>7.5</td>
<td>FoundationCourse</td>
</tr>
</table>
<h3>Semester 2</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
<tr>
<td>TDT4100</td>
<td>Objektorientert programmering</td>
<td>7.5</td>
<td>FoundationCourse</td>
</tr>
<tr>
<td>MA1103</td>
<td>Flerdimensjonal analyse</td>
<td>7.5</td>
<td>FoundationCourse</td>
</tr>
</table>
<h3>Semester 3</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
<tr>
<td>TDT4120</td>
<td>Algoritmer og datastrukturer</td>
<td>7.5</td>
<td>IntermediateCourse</td>
</tr>
<tr>
<td>TMA4135</td>
<td>Matematikk 4D</td>
<td>7.5</td>
<td>ThirdYearCourse</td>
</tr>
</table>
<h3>Semester 4</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 5</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 6</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
</table>
</div>
<div id="lektor-i-realfag" class="spp-table"> <div id="lektor-i-realfag" class="spp-table">
<h2>Lektor i Realfag</h2 <h2>Lektor i Realfag</h2
<p>Lektor i Realfag is taken over 10 semesters.</p> <p>Lektor i Realfag is taken over 10 semesters.</p>
...@@ -440,12 +333,6 @@ ...@@ -440,12 +333,6 @@
<td>15.0</td> <td>15.0</td>
<td>FoundationCourse</td> <td>FoundationCourse</td>
</tr> </tr>
<tr>
<td>PPU4614</td>
<td>PPU4625</td>
<td>0.0</td>
<td>SecoundDegreeCourse</td>
</tr>
<tr> <tr>
<td>PPU4625</td> <td>PPU4625</td>
<td>Fagdidaktikk 2 - informatikk</td> <td>Fagdidaktikk 2 - informatikk</td>
...@@ -507,6 +394,55 @@ ...@@ -507,6 +394,55 @@
</table> </table>
</div>
<div id="master-i-informatikk" class="spp-table">
<h2>Master i informatikk</h2
<p>Master i informatikk is taken over 4 semesters.</p>
<h3>Semester 1</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 2</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 3</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
</table>
<h3>Semester 4</h3>
<table style="width=80%">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Credits</th>
<th>Level</th>
</tr>
</table>
</div> </div>
<script src="index.js"></script> <script src="index.js"></script>
......
...@@ -66,3 +66,5 @@ _UI_CourseLevelType_IntermediateCourse_literal = IntermediateCourse ...@@ -66,3 +66,5 @@ _UI_CourseLevelType_IntermediateCourse_literal = IntermediateCourse
_UI_CourseLevelType_ThirdYearCourse_literal = ThirdYearCourse _UI_CourseLevelType_ThirdYearCourse_literal = ThirdYearCourse
_UI_CourseLevelType_SecoundDegreeCourse_literal = SecoundDegreeCourse _UI_CourseLevelType_SecoundDegreeCourse_literal = SecoundDegreeCourse
_UI_Semester_semester_feature = Semester _UI_Semester_semester_feature = Semester
_UI_Specialisation_mandatoryCourses_feature = Mandatory Courses
_UI_Specialisation_electiveCourses_feature = Elective Courses
...@@ -61,6 +61,8 @@ public class SpecialisationItemProvider ...@@ -61,6 +61,8 @@ public class SpecialisationItemProvider
super.getPropertyDescriptors(object); super.getPropertyDescriptors(object);
addNamePropertyDescriptor(object); addNamePropertyDescriptor(object);
addMandatoryCoursesPropertyDescriptor(object);
addElectiveCoursesPropertyDescriptor(object);
} }
return itemPropertyDescriptors; return itemPropertyDescriptors;
} }
...@@ -87,6 +89,50 @@ public class SpecialisationItemProvider ...@@ -87,6 +89,50 @@ public class SpecialisationItemProvider
null)); null));
} }
/**
* This adds a property descriptor for the Mandatory Courses feature.
* <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc -->
* @generated
*/
protected void addMandatoryCoursesPropertyDescriptor(Object object) {
itemPropertyDescriptors.add
(createItemPropertyDescriptor
(((ComposeableAdapterFactory)adapterFactory).getRootAdapterFactory(),
getResourceLocator(),
getString("_UI_Specialisation_mandatoryCourses_feature"),
getString("_UI_PropertyDescriptor_description", "_UI_Specialisation_mandatoryCourses_feature", "_UI_Specialisation_type"),
SppPackage.Literals.SPECIALISATION__MANDATORY_COURSES,
true,
false,
true,
null,
null,
null));
}
/**
* This adds a property descriptor for the Elective Courses feature.
* <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc -->
* @generated
*/
protected void addElectiveCoursesPropertyDescriptor(Object object) {
itemPropertyDescriptors.add
(createItemPropertyDescriptor
(((ComposeableAdapterFactory)adapterFactory).getRootAdapterFactory(),
getResourceLocator(),
getString("_UI_Specialisation_electiveCourses_feature"),
getString("_UI_PropertyDescriptor_description", "_UI_Specialisation_electiveCourses_feature", "_UI_Specialisation_type"),
SppPackage.Literals.SPECIALISATION__ELECTIVE_COURSES,
true,
false,
true,
null,
null,
null));
}
/** /**
* This returns Specialisation.gif. * This returns Specialisation.gif.
* <!-- begin-user-doc --> * <!-- begin-user-doc -->
......
...@@ -22,7 +22,8 @@ import org.eclipse.emf.ecore.EObject; ...@@ -22,7 +22,8 @@ import org.eclipse.emf.ecore.EObject;
* </ul> * </ul>
* *
* @see tdt4250.spp.SppPackage#getCourse() * @see tdt4250.spp.SppPackage#getCourse()
* @model * @model annotation="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore constraints='courseCodeNeedsToBeUnique'"
* annotation="http://www.eclipse.org/acceleo/query/1.0 courseCodeNeedsToBeUnique='self.eContainer().eContainer().institutes.courses.code -&gt; select(i: String | i = self.code) -&gt; size() &lt; 2'"
* @generated * @generated
*/ */
public interface Course extends EObject { public interface Course extends EObject {
......
...@@ -91,28 +91,18 @@ public interface Program extends EObject { ...@@ -91,28 +91,18 @@ public interface Program extends EObject {
EList<Semester> getSemesters(); EList<Semester> getSemesters();
/** /**
* Returns the value of the '<em><b>Specialisation</b></em>' containment reference. * Returns the value of the '<em><b>Specialisation</b></em>' containment reference list.
* The list contents are of type {@link tdt4250.spp.Specialisation}.
* It is bidirectional and its opposite is '{@link tdt4250.spp.Specialisation#getProgram <em>Program</em>}'. * It is bidirectional and its opposite is '{@link tdt4250.spp.Specialisation#getProgram <em>Program</em>}'.
* <!-- begin-user-doc --> * <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc --> * <!-- end-user-doc -->
* @return the value of the '<em>Specialisation</em>' containment reference. * @return the value of the '<em>Specialisation</em>' containment reference list.
* @see #setSpecialisation(Specialisation)
* @see tdt4250.spp.SppPackage#getProgram_Specialisation() * @see tdt4250.spp.SppPackage#getProgram_Specialisation()
* @see tdt4250.spp.Specialisation#getProgram * @see tdt4250.spp.Specialisation#getProgram
* @model opposite="program" containment="true" * @model opposite="program" containment="true" upper="20"
* @generated
*/
Specialisation getSpecialisation();
/**
* Sets the value of the '{@link tdt4250.spp.Program#getSpecialisation <em>Specialisation</em>}' containment reference.
* <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc -->
* @param value the new value of the '<em>Specialisation</em>' containment reference.
* @see #getSpecialisation()
* @generated * @generated
*/ */
void setSpecialisation(Specialisation value); EList<Specialisation> getSpecialisation();
/** /**
* Returns the value of the '<em><b>Mandatory Courses</b></em>' containment reference list. * Returns the value of the '<em><b>Mandatory Courses</b></em>' containment reference list.
......
...@@ -2,6 +2,7 @@ ...@@ -2,6 +2,7 @@
*/ */
package tdt4250.spp; package tdt4250.spp;
import org.eclipse.emf.common.util.EList;
import org.eclipse.emf.ecore.EObject; import org.eclipse.emf.ecore.EObject;
/** /**
...@@ -15,6 +16,8 @@ import org.eclipse.emf.ecore.EObject; ...@@ -15,6 +16,8 @@ import org.eclipse.emf.ecore.EObject;
* <ul> * <ul>
* <li>{@link tdt4250.spp.Specialisation#getName <em>Name</em>}</li> * <li>{@link tdt4250.spp.Specialisation#getName <em>Name</em>}</li>
* <li>{@link tdt4250.spp.Specialisation#getProgram <em>Program</em>}</li> * <li>{@link tdt4250.spp.Specialisation#getProgram <em>Program</em>}</li>
* <li>{@link tdt4250.spp.Specialisation#getMandatoryCourses <em>Mandatory Courses</em>}</li>
* <li>{@link tdt4250.spp.Specialisation#getElectiveCourses <em>Elective Courses</em>}</li>
* </ul> * </ul>
* *
* @see tdt4250.spp.SppPackage#getSpecialisation() * @see tdt4250.spp.SppPackage#getSpecialisation()
...@@ -68,4 +71,28 @@ public interface Specialisation extends EObject { ...@@ -68,4 +71,28 @@ public interface Specialisation extends EObject {
*/ */
void setProgram(Program value); void setProgram(Program value);
/**
* Returns the value of the '<em><b>Mandatory Courses</b></em>' reference list.
* The list contents are of type {@link tdt4250.spp.Course}.
* <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc -->
* @return the value of the '<em>Mandatory Courses</em>' reference list.
* @see tdt4250.spp.SppPackage#getSpecialisation_MandatoryCourses()
* @model
* @generated
*/
EList<Course> getMandatoryCourses();
/**
* Returns the value of the '<em><b>Elective Courses</b></em>' reference list.
* The list contents are of type {@link tdt4250.spp.Course}.
* <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc -->
* @return the value of the '<em>Elective Courses</em>' reference list.
* @see tdt4250.spp.SppPackage#getSpecialisation_ElectiveCourses()
* @model
* @generated
*/
EList<Course> getElectiveCourses();
} // Specialisation } // Specialisation
...@@ -208,7 +208,7 @@ public interface SppPackage extends EPackage { ...@@ -208,7 +208,7 @@ public interface SppPackage extends EPackage {
int PROGRAM__SEMESTERS = 2; int PROGRAM__SEMESTERS = 2;
/** /**
* The feature id for the '<em><b>Specialisation</b></em>' containment reference. * The feature id for the '<em><b>Specialisation</b></em>' containment reference list.
* <!-- begin-user-doc --> * <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc --> * <!-- end-user-doc -->
* @generated * @generated
...@@ -453,6 +453,24 @@ public interface SppPackage extends EPackage { ...@@ -453,6 +453,24 @@ public interface SppPackage extends EPackage {
*/ */
int SPECIALISATION__PROGRAM = 1; int SPECIALISATION__PROGRAM = 1;
/**
* The feature id for the '<em><b>Mandatory Courses</b></em>' reference list.
* <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc -->
* @generated
* @ordered
*/
int SPECIALISATION__MANDATORY_COURSES = 2;
/**
* The feature id for the '<em><b>Elective Courses</b></em>' reference list.
* <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc -->
* @generated
* @ordered
*/
int SPECIALISATION__ELECTIVE_COURSES = 3;
/** /**
* The number of structural features of the '<em>Specialisation</em>' class. * The number of structural features of the '<em>Specialisation</em>' class.
* <!-- begin-user-doc --> * <!-- begin-user-doc -->
...@@ -460,7 +478,7 @@ public interface SppPackage extends EPackage { ...@@ -460,7 +478,7 @@ public interface SppPackage extends EPackage {
* @generated * @generated
* @ordered * @ordered
*/ */
int SPECIALISATION_FEATURE_COUNT = 2; int SPECIALISATION_FEATURE_COUNT = 4;
/** /**
* The number of operations of the '<em>Specialisation</em>' class. * The number of operations of the '<em>Specialisation</em>' class.
...@@ -735,10 +753,10 @@ public interface SppPackage extends EPackage { ...@@ -735,10 +753,10 @@ public interface SppPackage extends EPackage {
EReference getProgram_Semesters(); EReference getProgram_Semesters();
/** /**
* Returns the meta object for the containment reference '{@link tdt4250.spp.Program#getSpecialisation <em>Specialisation</em>}'. * Returns the meta object for the containment reference list '{@link tdt4250.spp.Program#getSpecialisation <em>Specialisation</em>}'.
* <!-- begin-user-doc --> * <!-- begin-user-doc -->
* <!-- end-user-doc --> * <!-- end-user-doc -->
* @return the meta object for the containment reference '<em>Specialisation</em>'. * @return the meta object for the containment reference list '<em>Specialisation</em>'.
* @see tdt4250.spp.Program#getSpecialisation() * @see tdt4250.spp.Program#getSpecialisation()
* @see #getProgram() * @see #getProgram()
* @generated * @generated
...@@ -960,6 +978,28 @@ public interface SppPackage extends EPackage { ...@@ -960,6 +978,28 @@ public interface SppPackage extends EPackage {
*/ */
EReference getSpecialisation_Program();