I

IT2810-prosjekt2

Online utstilling med brukerstyrte kombinasjoner av lyd, svg-grafikk og tekst. Dette skal implementeres som en single page application (SPA) med React og data skal lastes automatisk med ajax.